Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bến cảng thì nhỏ."

Dịch:The port is small.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Geranh

The harbor is small có được chấp nhận không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Qunh828672

The harbor is small sao sai vậy ạ ??

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Tôi cũng như các bạn. Đáp án là HABOUR ( Không có từ R) nhưng cả hai chữ này cùng như nhau, tiếng Anh và tiếng Mỹ thôi đều chỉ cho nơi tàu, thuyền đậu

10 tháng trước