Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"A good contract is necessary."

Dịch:Một bản hợp đồng tốt thì cần thiết.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhanVnHin2

A good contract is very necessary

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

Mot hop dong tot thi thiet yeu. Dich qua te!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

"một hợp đồng tốt thì cần thiết" mà cũng bị sai

1 tháng trước