Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Giáo viên nói chúng ta phải học thuộc lòng những cách diễn đạt này."

Dịch:The teacher says we have to learn these expressions by heart.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LanAries_842002

memorize cung la hoc thuoc long ma sao lai sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

Expression - su dien ta

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The teacher says We have to learn these expressions by heart, the teacher says We have to learn these expressions by heart, the teacher says We have to learn these expressions by heart, the teacher says We have to learn these expressions by heart, the teacher says We have to learn these expressions by heart, the teacher says We have to learn these expressions by heart, the teacher says We have to learn these expressions by heart, the teacher says We have to learn these expressions by heart

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Fqminh

câu này xàm vãi lều

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/LeHoang7

Enlish is too hard:P

2 năm trước