"I do not plan on working anywhere."

Translation:Nie planuję nigdzie pracować.

January 14, 2016

6 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/alisa488338

nie planuję gdziekolwiek peacować


https://www.duolingo.com/profile/Jellei

Seems that it may be acceptable, added.


https://www.duolingo.com/profile/F4yY9kZj

Shouldn't we have a double negative here ('nigdzie' rather than 'gdziekolwiek')?


https://www.duolingo.com/profile/Jellei

"nigdzie" seems a lot safer to me. I wasn't sure if "gdziekolwiek" is correctly, but I took the word of one of the other moderators, that it works ;)


https://www.duolingo.com/profile/kk812

Podwójne zaprzeczenie? Hmmm...


https://www.duolingo.com/profile/alik1989

Tu nie ma podwójnego zaprzeczenia; unikamy go za pomocą przysłówka anywhere, który stosujemy zamiast nowhere.

Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.