1. Forum
  2. >
  3. Topic: Polish
  4. >
  5. "I do not plan on working any…

"I do not plan on working anywhere."

Translation:Nie planuję nigdzie pracować.

January 14, 2016

4 Comments


https://www.duolingo.com/profile/alisa488338

nie planuję gdziekolwiek peacować


https://www.duolingo.com/profile/Jellei

Seems that it may be acceptable, added.


https://www.duolingo.com/profile/kk812

Podwójne zaprzeczenie? Hmmm...


https://www.duolingo.com/profile/alik1989

Tu nie ma podwójnego zaprzeczenia; unikamy go za pomocą przysłówka anywhere, który stosujemy zamiast nowhere.

Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.