Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mẹ của tôi đã luôn cảm thấy rằng bà ấy biết nhiều hơn các bác sĩ."

Dịch:My mother has always felt that she knows more than the doctors.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieule81502

Thất bại của bạn là ở dấu chấm chia 1 câu liền hoàn hảo thành 2 câu đơn cụt què.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

My mom has always felt that. She knows more than than the doctors, my mother has always felt that. She knows more than the doctors

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tonyviet9x

Cau nay dai qua

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThoNguynMi

Pó tay, chẳng có câu nào được chọn là đúng

1 năm trước