Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This will reduce its value."

Dịch:Điều này sẽ làm giảm giá trị của nó.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Không thể nào nghe được chữ " value ". Nản

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Điều này sẽ làm giảm giá trị chính nó. Theo tôi cùng một nghĩa với đáp án. Admin xem lại giúp.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Có vẻ như phải đọc ngọng nghịu thì mới được thì phải.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhucNgoKim

điều này sẽ làm nó giảm giá trị

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thoale15

Valid value worth

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Cái này sẽ làm giảm giá của nó

1 tháng trước