"Areyouwaitingforme?"

Dịch:Bạn đang đợi tôi à?

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phng114027

Bạn đang đợi tôi à mà SAIIIIIIIIIIIIIII Á??¿??¿??¿??¿

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tinhvan1

bạn đang đợi tôi hả với bạn đang đợi tôi à khác nhau gì vậy add. Mọi khi mình học chỉ cần đánh là "Ban dang doi toi ha" là cho đúng, còn bây giờ đánh không dấu thì không được. Ad kiểm tra lại vấn đề này dùm mình nhé.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/16021991

bạn có đang đợi tôi chứ? sao không đúng nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Daisy326555

bạn đang đợi tôi hả? - mà cũng sai sao!!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Are you waiting for me, are you waiting for me, are you waiting for me, are you waiting for me, are you waiting for me, are you waiting for me

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.