"Chiếc xe có nhiều thiệt hại."

Dịch:The car has many damages.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhuongTran668800

I use vehicle instead of car

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lethanhhai94

The motorcycle has many damages thì cũng đâu sai đâu chứ mod?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3

thiệt hại: hay dùng cho người ;) chiếc xe: nên dùng là "hư hại, hỏng hóc"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VnVn531966

Nhờ câu này mình được 17 lần chính xác liên tiếp

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Zinoi

Mình trả lời câu b. Sao sai!?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Zinoi

Hiểu rồi. Sai vì chỉ chọn 1

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.