"Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung ."

Dịch:We are not responsible for the content.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/YnTuZi

Take responsibility for = be responsible for vậy mà làm duolingo báo sai mới ghê chớ! Ức chế

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1050

we are not in charge of the content

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.