Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We are reading the last book."

Dịch:Chúng tôi đang đọc cuốn sách cuối cùng.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ky_Rapper

tại sao last lại là động từ vậy ad?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NynNyn.1911

Last là tính từ mà bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/long231510

Ừa !

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/peter.le.nt

sau cùng khác với cuối cùng?

8 tháng trước

Thảo luận liên quan