"He will finish the work tomorrow."

Dịch:Anh ấy sẽ kết thúc công việc ngày mai.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhanVnHin2

Có thể nói "anh ấy sẽ xong việc vào ngày mai"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kiapham1991

very good !!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/docaonguyen179

đúng

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.