"I do not understand that definition."

Dịch:Tôi không hiểu định nghĩa đó.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/CharlieBro711773

"tôi không hiểu định nghĩa ấy" cũng sai được à?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/linhcherry12

khùng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Qun196409

I do not understand that definition.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/oneday911

khái niệm với định nghĩa là khác nhau ạ ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/uPh6

Không chấp nhận khái niệm à @@~

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Vonta90

tôi không hiểu khái niệm đó. Hic ko chấp nhận khái niệm ạ?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.