Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They are not going to feel well."

Dịch:Họ sẽ không cảm thấy khỏe.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhuongDuc

đáp án họ sẽ cảm thấy không khoẻ có được chấp nhận không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynthhph6

Mình cũng không hiểu sao đáp án này sai

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/ducnam8888

Họ sẽ cảm thấy không tốt tại sao lại không được chấp nhận

1 năm trước

https://www.duolingo.com/linhdb

"họ sẽ cảm thấy không ổn " không được *?

1 năm trước

Thảo luận liên quan