"Xin chào, Duolingo!"

Dịch:Hello, Duolingo!

2 năm trước

0 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.