Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ đã ghi một bàn thắng."

Dịch:They scored a goal.

2 năm trước

0 Nhận xét