"Chúng tôi sẽ cảm thấy nhiệt độ đó."

Dịch:We are going to feel that temperature.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khanhsmiley

Có ai biết sự khác nhay giữa heat và temperature không? Chi tiết cho mình với

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.