Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi sẽ cảm thấy nhiệt độ đó."

Dịch:We are going to feel that temperature.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khanhsmiley

Có ai biết sự khác nhay giữa heat và temperature không? Chi tiết cho mình với

2 năm trước