"Chúng tôi đang suy nghĩ về nó."

Dịch:We are thinking about it.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Sao lai dung of It mà không dùng about it

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mnhph1

M cũg ko bít

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TranHien18

"we are thinking for it" Đúng không nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trinhnhukhong

theo mình biết thì từ think (nghĩ ) không được chia ở tiếp diễn mà!!!!!!!!!!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynXunHn13

I don't think so

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.