"Literatureisculture."

Dịch:Văn học là văn hóa.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buitruongson02

câu này vần ghê

2 năm trước

https://www.duolingo.com/giatam1
giatam1
  • 17
  • 16
  • 12

I do not agree. I think Literature is a part of culture.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocLinh30102005

Câu này ghê thật.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hiyosun

Văn học là nền văn hóa. Why is it wrong?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HanaNguyn7

VĂN LÀ VĂN HÓA sao lại sai????? Buồn wá, ngủ đây (-.-)zzZ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangnguye584383

=> học văn là văn hoá, còn ko hox văn là ko văn hoá

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.