Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We read the book together."

Dịch:Chúng tôi đọc cuốn sách cùng nhau.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trankhanhhuyen01

tai sao lai kho nghe co chu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hongminh0412

chúng tớ có đc chấp nhận ko mn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/anhthucute1516

yeah đúng ròi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieuvu6

Chúng tôi đọc cùng nhau quyển sách cũng đúng mà!

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/HVitT1

Nên chấp nhận câu dịch của tôi

1 tháng trước