Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi vừa mới đọc báo cáo này."

Dịch:I have just read this report.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TranManhQu

I think it is "I have just read this report". Does Someone help me?

2 năm trước