Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I would have said more."

Dịch:Tôi đáng lẽ đã nói nhiều hơn.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgBiSang2

thêm chữ rồi mà kug sai chán duolingo quá nhiều lúc có những lỗi ko đáng sai mà nó kug cho là sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyentrungtam

Lúc thì cho chữ rồi. Lúc không. Haizz

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/MiHoa7
MiHoa7
  • 19
  • 11
  • 2

Đúng rồi. Như thế đâu có khác nghĩa mà sai nhỉ :(

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 719

Tôi đáng lẽ đã nói nhiều hơn rồi

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/MybcAY

tôi đáng lẽ đã nói được nhiều hơn mà cx nói sai ư

2 tháng trước