Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mối quan hệ giữa cuộc chiến tranh và nền kinh tế là gì?"

Dịch:What is the relation between the war and the economy?

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThienOc
ThienOc
  • 20
  • 11
  • 35

What is the space between the war and the peace

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HungNguyenDinh

what is the relationship between the war and the economy

2 năm trước