1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "I do not have a course."

"I do not have a course."

Μετάφραση:Εγώ δεν έχω μάθημα.

January 25, 2016

3 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/wchargin

Στο μάθημα "Ισπανικά για όσους μιλάνε Αγγλικά," αυτή η Αγγλική πρόταση εμφανίζεται, αλλά η μετάφραση είναι "No tengo rumbo," που σημαίνει "δεν ξέρω που να πω." Σε αυτό το μάθημα, έχουμε μαθαίνει την Ελληνική μετάφραση αυτής της μόρφης της λέξης "course" (όμως "direction" ή "heading");

(↑ και σκέφτομαι ότι εκείνη η τελική πρόταση είναι πολύ λάθος, έτσι παρακαλώ διόρθωνε με!)


https://www.duolingo.com/profile/mptmpt

This is a very tricky case, and hard to give a solid answer without context. "I do not have a course" can take the meaning "I have no direction" as well as "I do not have a lesson". I will have a look around, and see where else we have this issue, and then decide how to handle the situation. Thanks for bringing this to my attention.


https://www.duolingo.com/profile/htkm10

course πορεια πλοιου

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.