Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"I do not have a course."

Μετάφραση:Εγώ δεν έχω μάθημα.

πριν από 2 χρόνια

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/wchargin
wchargin
  • 25
  • 24
  • 19
  • 1596

Στο μάθημα "Ισπανικά για όσους μιλάνε Αγγλικά," αυτή η Αγγλική πρόταση εμφανίζεται, αλλά η μετάφραση είναι "No tengo rumbo," που σημαίνει "δεν ξέρω που να πω." Σε αυτό το μάθημα, έχουμε μαθαίνει την Ελληνική μετάφραση αυτής της μόρφης της λέξης "course" (όμως "direction" ή "heading");

(↑ και σκέφτομαι ότι εκείνη η τελική πρόταση είναι πολύ λάθος, έτσι παρακαλώ διόρθωνε με!)

πριν από 2 χρόνια

https://www.duolingo.com/mptmpt
mptmpt
  • 25
  • 23
  • 21
  • 5

This is a very tricky case, and hard to give a solid answer without context. "I do not have a course" can take the meaning "I have no direction" as well as "I do not have a lesson". I will have a look around, and see where else we have this issue, and then decide how to handle the situation. Thanks for bringing this to my attention.

πριν από 2 χρόνια