Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thích viết cho bạn."

Dịch:I like writing to you.

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tung640677

For you dc hk a

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thukyluly

i like writing for you ?????????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QunNguynDa
QunNguynDa
  • 25
  • 20
  • 2
  • 431

I like to write to you. I like to writing to you.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

I like writing to you

1 năm trước

https://www.duolingo.com/honghailx

I like writing to you

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/honghailx

Bạn nên xem lai

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tran_Quyet_Thang

I like to write to you I like writing to you

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HongQucHuy2

Biết rồi

2 năm trước