1. Forum
  2. >
  3. Temat: English
  4. >
  5. "Zapamiętam ten dzień."

"Zapamiętam ten dzień."

Tłumaczenie:I will remember this day.

January 25, 2016

2 komentarze


https://www.duolingo.com/profile/Snouu

Jaka jest różnica między that i this? That day jest niepoprawne?


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
Plus
  • 2194

Jest poprawne. Słowo "that" ("tamto/tamten/tamta") oznacza coś bardziej oddalonego niż "this" (to, ten, ta), ale w języku angielskim "that" często jest stosowany w zdaniach, w których w języku polskim zastosujemy "to/ten/ta".

Dzieje się tak dlatego, że średniowieczna (a wspólna dla wszystkich języków wywodzących się z j. praindoeuropejskiego, czyli między innymi polskiego i angielskiego) miara odległości dla zaimków wskazujących wyróżniała 3 dystanse: po polsku "ten (tamta, tamto), ów (owa, owo), tamten (tamta, tamto)" - a po angielsku "this, that, yonder". Te 3 dystanse zachowały się w niektórych językach europejskich, np. w hiszpańskim: "este" (ten, najbliższy), "ese" (ów, nieco oddalony), "aquel" (tamten, bardziej oddalony).

W języku polskim zaimek "ów" (oznaczający pośredni dystans) zanikł, stał się niemal synonimem zaimka "tamten" i pozostał tylko w powiedzeniach i przysłowiach. Natomiast w użyciu zastąpił go zaimek "ten" (najbliższy dystans).

Natomiast w języku angielskim zanikł zaimek "yonder" (najdalszy dystans) i został zastąpione przez "that" (pośredni dystans). Dlatego użycie angielskiego "that" częściowo pokrywa się z użyciem polskiego "ten":

Język średniowieczny:

- język - - blisko - - dalej - - najdalej -
En this that yonder
Pl ten ów tamten

Język współczesny:

- język - - blisko - - dalej - - najdalej -
En this that that
Pl ten ten tamten

Stąd właśnie bierze się dziwaczne i nie dla wszystkich zrozumiałe tłumaczenie polskiego "ten" na angielskie "this" lub "that" i angielskiego "that" na polskie "ten" lub "tamten" - ale angielskiego "this" wyłącznie na polskie "ten", a polskiego "tamten" wyłącznie na "that".

Identycznie jest z liczbą mnogą: poprawne jest tłumaczenie polskiego "te/ci" na angielskie "these" lub "those" i angielskiego "those" na polskie "te/ci" lub "tamte/tamci" - ale angielskiego "these" wyłącznie na polskie "te/ci", a polskiego "tamte/tamci" wyłącznie na "those".

Tak więc zaimek "this" oznacza albo coś, co jest fizycznie bardzo blisko mówiącego - np. w zasięgu ręki, lub niemal w zasięgu ręki. Albo gdy pokazujemy zdjęcie czegoś, lub wskazujemy lokalizację czegoś na mapie. Ewentualnie, gdy stoimy na ulicy, pokazując budynek naprzeciwko, w szczególności gdy odnosimy się również do innego budynku nieco dalej - wówczas ten bliżej będzie "this", a ten dalszy - "that".

Niestety w języku polskim jest bardzo wiele wyrażeń, do których po prostu nie pasuje zaimek "tamten/tamta/tamto". Na przykład wszędzie tam, gdzie posługujemy się predykatywem "to" zamiast czasownika "jest" (np. "To jest brat Oli") musi być użyty zaimek "to", bo żaden inny zaimek nie może być zastosowany w takiej funkcji. Z drugiej strony w języku angielskim podobny dylemat w ogóle nie istnieje, bo w ogóle nie ma możliwości zastąpienia czasownika "be" żadnym innym wyrażeniem (w języku angielskim nie istnieje możliwość zbudowania zdania w którym nie ma czasownika). W związku z tym angielskie zdania typu "it is X", "this is X" czy "that is X" mogą być tłumaczone na język polski jako "to X" albo "to jest X", ale "tamto jest X" brzmi po polsku nietypowo, jeśli nie dziwnie.

Ponadto w języku angielskim w mowie zależnej (np. przy cytowaniu) zaimek "this" automatycznie zmienia się w "that" https://www.ang.pl/gramatyka/mowa-zalezna/zaimki-czas-miejsce . Natomiast przy podawaniu dat i terminów "this" zawsze oznacza aktualny dzień, tydzień, miesiąc rok... , a "that" jakiś inny, we wcześniej omawianym terminie - czyli "this evening" znaczy "dziś wieczorem", a "that evening" znaczy "wieczorem tego/tamtego wcześniej wspomnianego dnia" (w języku polskim "tego dnia" zwykle odnosi się do przyszłości, a "tamtego dnia" do przeszłości).

Dodatkowo do obejrzenia:

Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.