https://www.duolingo.com/profile/Mauhuynh2810

Mình muốn làm quen.

Mình mới học Duolingo nhờ ai có kinh nghiệm nhờ giúp đỡ và cho mình làm quen nha!

January 25, 2016

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/_Story_

Bạn cần j ko Mk làm quen!

January 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Nghi74

Có câu hỏi nào cứ hỏi.Mk sẽ nói

January 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Supreme_Universe

có gì bạn cứ làm quen nha

January 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tlyourname

chào các bạn cảm ơn đã giúp

September 5, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.