1. Forum
  2. >
  3. Topic: Polish
  4. >
  5. "Jutro odwiedzamy nowe labora…

"Jutro odwiedzamy nowe laboratorium."

Translation:Tomorrow we are visiting a new laboratory.

January 25, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Pedro_el_Grande

"Tomorrow we visit the new laboratory." - czy to na pewno poprawna opcja? Do opisywania przyszłości w języku angielskim w tym kontekście chyba nie używa się Present Simple... -.-


https://www.duolingo.com/profile/Karjze

Tak, dobrze pisałeś :-)

Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.