Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sự nghi ngờ"

Dịch:The doubt

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Shinichi48691412

The doubt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/forest7194

the suspect?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Qun196409

Doubt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vit78752

Sao khó đọc thế nhỉ,

1 năm trước