Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Dangtanpro

bản Android: Lỗi không hiện chữ xanh đỏ (đúng sai) trong phần luyện nói

Có ai bị như mình không. Mình dùng app android, Lỗi không hiện chữ xanh đỏ (đúng sai) trong phần luyện nói. Có một thời gian trước thì phần luyện nói hiện những từ mình nói đúng và sai mỗi lần. Giờ ko được nữa.

2 năm trước

0 Nhận xét