https://www.duolingo.com/Dangtanpro

bản Android: Lỗi không hiện chữ xanh đỏ (đúng sai) trong phần luyện nói

Có ai bị như mình không. Mình dùng app android, Lỗi không hiện chữ xanh đỏ (đúng sai) trong phần luyện nói. Có một thời gian trước thì phần luyện nói hiện những từ mình nói đúng và sai mỗi lần. Giờ ko được nữa.

2 năm trước

0 Nhận xét

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.