Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cái này là cái gì?"

Dịch:This is what?

0
2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynnhMin5

What is this " : đáp án

3
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/vunguyen2016

"This is what" mới sợ chứ. :p

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngk68695

crazy

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/d.dattuan

Cái éo gì thế

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/cqOoK
cqOoK
  • 13
  • 15

what is this?? ~> cái gì thế này?? this is what?? ~> đây là cái gì??

0
Trả lời7 tháng trước

https://www.duolingo.com/QucDng253459

What is this one. Ai đồng ý dơ tay?

0
Trả lời2 tháng trước