https://www.duolingo.com/profile/tranthao24112002

Mua bài kiểm tra như thế nào sau khi đã hoàn thành cây tiếng anh?

Mình đã hoàn thành hết cây tiếng anh và lên cấp 11 nhưng mình thấy rất nhiều người đạt cấp 25 và không biết làm thế nào. Có bạn bảo mua bài kiểm tra nhưng mình không biết mua ở đâu, có bạn nào chỉ giúp mình được không? Cảm ơn.

January 27, 2016

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/tuandmcn

Lên cấp độ 25, bạn phải đạt được 30000 điểm, làm bài kiểm tra bạn có thể vào link sau, mỗi lần mất 25 Lingots https://www.duolingo.com/show_store (dùng trên web)

January 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/LakKonKu

bài kiểm tra hình như mình chỉ thấy có tác dụng là xem thử mình có nhớ những gì mình đã học không thôi , chứ không có tác dụng tăng exp thì phải . còn người ta lên lv 25 là do người ta chăm luyện các bài đã học vs dịch .Ý kiến vậy thôi có j sai sót các mem bỏ qua ^^

January 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Story_

bạn mua ở cửa hàng lingot đó nhưng để lên cấp 25 thì cần luyện tập chăm chỉ chứ ko phải mua bài kiểm tra

January 28, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.