1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "Ποιος πίνει γάλα;"

"Ποιος πίνει γάλα;"

Μετάφραση:Who drinks milk?

January 27, 2016

6 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/kostopoulos_nik

Γιατί μπήκε η κατάληξη "ing" ;


https://www.duolingo.com/profile/D_..
Mod
Plus
  • 184

Υπάρχουν δύο ενεστώτες στα αγγλικά, ο απλός (he/she/it drinks) και ο διαρκείας (he/she/it is drinking). Ο διαρκείας σχηματίζεται με το βοηθητικό ρήμα to be + κατάληξη -ing στο κυρίως ρήμα.


https://www.duolingo.com/profile/Eleftheria780787

Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί εδώ δεν χρησιμοποιούμε το βοηθητικό ρήμα do αφού έχουμε ερώτηση;


https://www.duolingo.com/profile/jaye16

Όταν η λέξη ερώτημα είναι στη θέση του υποκειμένου δεν χρησιμοποιούμε το "do/does/did"

Π.χ. Who is hungry? I am hungry. (who=I το υποκείμενο)

Αν είναι στη θέση του αντικειμένου το χρησιμοποιούμε το do, does, did.

Π.χ. "Who do you meet?" "I meet Steven." (who = Steven το αντικείμενο)


https://www.duolingo.com/profile/john152929

Θα ήθελα σας παρακαλώ τη διαφορά μεταξύ του who και which. Πάντα το κάνω λάθος.

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.