Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Số đông"

Dịch:The majority

0
2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tyna2794

Bấm vào nó dịch cho mik là mass, majority... bấm là mass thì sai.. ht ns nổi...

2
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/chung799514

:|:|:|:|:|:|:(:(:(

2
Trả lời1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Trm151278

Almost dc k vậy??

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vit78752

Crowd

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/chung799514

Hết chịu nổi với câu the majority

1
Trả lời1 tháng trước