"We are touching that yellow shirt."

Translation:Dotykamy tamtej żółtej koszuli.

January 27, 2016

14 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/duolingopl6

How about using the accusative koszulę? Why is the dative being used here? Polish grammar is driving me crazy!


https://www.duolingo.com/profile/tadjanow

It's genitive not dative. The reason is that the verb 'dotykać' requires the use of genitive case.


https://www.duolingo.com/profile/duolingopl6

Thank you! Is there a way to know what kind of verbs require genitive?


https://www.duolingo.com/profile/tadjanow

You have to learn them by heart, I'm afraid. There was a list of the most common ones in one of the other topics:

https://www.duolingo.com/comment/12459057


https://www.duolingo.com/profile/A__drian

I heard that it was a sad case. Used if you didn't have something or needed something or were listening for something. Anyway The idea helps me remember some of the uses of genative.


https://www.duolingo.com/profile/IrenaLittl

Dotykamy tą żółtą koszulkę brzmi lepiej dla mnie Polki ( pewnie chodzi o Tour de France)


https://www.duolingo.com/profile/Okcydent

W Polszczyźnie słownikowej dotykać łączy się zarówno z dopełniaczem jak i z biernikiem.

  • z biernikiem: Powiedziałeś, że jestem..., bardzo mnie tym dotknąłeś
  • z dopełniaczem: Dotknąłem jej ręki (a nie: dotknąłem jej rękę).

https://www.duolingo.com/profile/Isiapoho

Dotykamy tamtą koszulę


https://www.duolingo.com/profile/alik1989

Dotykać takes genitive if something or someone is being touched physically, and accusative if someone is touched emotionally.

Quote from PWN :

W znaczeniu konkretnym, fizycznym dotknąć i dotykać łączą się więc z dopełniaczem. W znaczeniu przenośnym, psychicznym – z biernikiem.


https://www.duolingo.com/profile/fra_chemistry

This is driving me crazy. I am asking polish native speakers and they say they would use the accusative.


https://www.duolingo.com/profile/Jellei

Well... I'm afraid that you can't always trust the natives.

Using Accusative when Genitive is needed is a very common native mistake. And in some time, linguists will probably start to consider it acceptable. But right now, we still have to consider it a mistake. Especially considering the way this website works, comparing your answer with a list of correct answers.


https://www.duolingo.com/profile/warfreak2

Doesn't "tamtej" imply that the shirt is far away from the speaker? So how can we be touching it?

Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.