Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi học y."

Dịch:I study medicine.

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThienOc
ThienOc
  • 21
  • 12
  • 72

Why " i study medical" wrong?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/siperderman

medical là tính từ nhé , không dùng được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/RichieBrovis
RichieBrovis
  • 18
  • 13
  • 11
  • 6
  • 6
  • 5
  • 19

tôi nghĩ i learn physic, hoặc i study physic cũng đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuannh18

Physic là từ cổ, ít sử dụng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Phamxuantao

Medical mới đúng, medicine là dược

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgAnhVn

Medical mới đúng chứ! Sao lại sai? Medicine là thuốc chứ!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tuannh18

Medicine có hai nghĩa; và là danh từ. Madical là tính từ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MegaDestro2

đáng lẽ ra phải là i study medical chứ ai ủng hộ tôi điểm danh

1 năm trước