"In one year"

Dịch:Trong một năm

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hongquan2204

vào một năm cũng sai sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TinNguyn394386

trong 1 năm cũng = trong một năm mà?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tn123451

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.