Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"In one year"

Dịch:Trong một năm

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hongquan2204

vào một năm cũng sai sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TinNguyn394386

trong 1 năm cũng = trong một năm mà?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tn123451

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤

6 tháng trước