Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ lấy một cái rổ cho những quả táo."

Dịch:I will get a basket for the apples.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Dùng "to take" cũng được đúng không mn?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I will get a basket for the apples, I will get a basket for the apples, I will get a basket for the apples, I will get a basket for the apples, I will get a basket for the apples, I will get a basket for the apples, I will get a basket for the apples, I will get a basket for the apples

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hung.soge
hung.soge
  • 25
  • 4
  • 205

Tại sao không dùng take được

1 tháng trước