Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một nửa của sự thật"

Dịch:Half of the truth

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

A half of the truth

2 năm trước

https://www.duolingo.com/letonquy
letonquy
  • 25
  • 1157

Half là một nửa rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuH487479

A half sao lại sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/alacada1
alacada1
  • 23
  • 1143

Me too :( a half

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Minh20592

Really

1 năm trước

https://www.duolingo.com/metome2002

Trong văn nói người ta không hay nói 'a half of' mà hay nói 'half of' vậy thôi.

11 tháng trước