"Wewillregister."

Dịch:Chúng tôi sẽ đăng kí.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/neway1888

Register... ghe..truyệt..tờ... Phải không hả !? -.-"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/siperderman

/ˈredʒɪstə(r)/

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We will register, We will register, We will register, We will register, We will register, We will register, We will register, We will register, We will register, We will register, We will register, We will register, We will register

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TngBoNgc1

tui hổng hiểu ai nói cho tui register là cái chi :) cảm ơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhackhongloi16

Register nghĩa là Đăng Ký !

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dangcong96

Chỉ vô chữ đó nó hiện ra nghĩa đó bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kuDzF0

I can read it :-(

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.