Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sự tự do thì không miễn phí."

Dịch:Freedom is not free.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buitruongson02

tự do phải được giành lấy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VanDanhNguyen
VanDanhNguyen
 • 25
 • 16
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8

The freedom is not free (with human)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Meow.Mod
Meow.Mod
 • 23
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5

Cứ tưởng tự do thì phải tính phí chứ :))

2 năm trước