Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She is going to listen to the speech."

Dịch:Cô ấy sẽ lắng nghe bài diễn thuyết.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phulm2

"diễn văn" hổng được hả chời :(

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hachislover

được mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ddanh85

"Cô ấy sẽ lắng nghe cuộc trò chuyện" mà cũng sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hachislover

cô ấy sẽ nghe bài diễn văn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhingusi

lời phát biểu cũng sai...

1 năm trước