1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "They were alone in the libra…

"They were alone in the library."

Dịch:Họ đã ở một mình trong thư viện.

January 29, 2016

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NguynTrnVn

họ đã cô đơn trong thư viện, phải dịch là "ở một mình" mới đc à


https://www.duolingo.com/profile/hailongzz

Tiếng việt phức tạp hơn tiếng Anh !


https://www.duolingo.com/profile/hung.soge

Đáp án thấy không xuôi tí nào


https://www.duolingo.com/profile/NgcSng6

Dịch thế chuẩn rồi mà, đề nghị add thêm đáp án này


https://www.duolingo.com/profile/dinhthe1

Họ mà lại một minh? Khùng ạ?


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Uh ! "Họ / Chúng" mà lại "một mình", nên dịch là "cô đơn" thì thích hợp hơn. Những người già sống ở Trung tâm dưỡng lão vẫn có tâm trạng cô đơn (!)


https://www.duolingo.com/profile/KhuongHuyn9

Đã là " họ" mà sao cô đơn, một mình?!!


https://www.duolingo.com/profile/AnhPhiTrn

đã họ rồi còn một mình nữa.


https://www.duolingo.com/profile/KhcThHong

Viết cách khác là They were in the Library alone cũng hoàn toàn chính xác

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.