Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They were alone in the library."

Dịch:Họ đã ở một mình trong thư viện.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynTrnVn

họ đã cô đơn trong thư viện, phải dịch là "ở một mình" mới đc à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hailongzz

Tiếng việt phức tạp hơn tiếng Anh !

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/hung.soge
hung.soge
  • 25
  • 7
  • 3
  • 239

Đáp án thấy không xuôi tí nào

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/NgcSng6
NgcSng6
  • 25
  • 9
  • 621

Dịch thế chuẩn rồi mà, đề nghị add thêm đáp án này

1 tháng trước