Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They were alone in the library."

Dịch:Họ đã ở một mình trong thư viện.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynTrnVn

họ đã cô đơn trong thư viện, phải dịch là "ở một mình" mới đc à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hailongzz

Tiếng việt phức tạp hơn tiếng Anh !

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/hung.soge

Đáp án thấy không xuôi tí nào

2 tuần trước