Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đã biết tôi."

Dịch:You knew me.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kienphcn710

you have known me sao lại không đc nhỉ cả nhà ơi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/samanthaquach

Me two

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Quuynhh

câu này phải chia ở thì quá khứ đơn. còn bạn chia ở thì hiện tại hoàn thành là sai. nếu như chia thì theo bạn thì câu này phải dịch là" bạn đã từng biết tôi"

2 năm trước