Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cây đàn vĩ cầm của anh tôi ở trên bàn."

Dịch:My brother's violin is on the table.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Chi26922

On hay in gì chả được

2 năm trước