"Cây đàn vĩ cầm của anh tôi ở trên bàn."

Dịch:My brother's violin is on the table.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Chi26922

On hay in gì chả được

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.