Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ đang đưa cho tôi ngày và thời gian."

Dịch:They are giving me the date and the time.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
  • 25
  • 24
  • 11
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3

ai giai thich cau nay dk k ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrangHuyn17

3 đáp án , cái nào đúng vầy

2 năm trước