"Tôi đã đi xem lực lượng Không quân."

Dịch:I went to see the Air Force.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I went to see the air force, I went to see the air force, I went to see the air force, I went to see the air force

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tuan77236

i would have gone to see the air force

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

I went to see - toi da di xem

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 937

!!!!!!!!!!!

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.