Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã đi xem lực lượng Không quân."

Dịch:I went to see the Air Force.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I went to see the air force, I went to see the air force, I went to see the air force, I went to see the air force

1 năm trước