"Tôi đã đi xem lực lượng Không quân."

Dịch:I went to see the Air Force.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I went to see the air force, I went to see the air force, I went to see the air force, I went to see the air force

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tuan77236

i would have gone to see the air force

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.