"Can you see the difference?"

Dịch:Bạn có thể thấy sự khác biệt không?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/CuongHV5

Quá chán với sự cứng nhắc của phần dịch :(

1 năm trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.