Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Can you see the difference?"

Dịch:Bạn có thể thấy sự khác biệt không?

0
2 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/CuongHV5

Quá chán với sự cứng nhắc của phần dịch :(

0
Trả lời9 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

Can you see the difference =? do you see the difference? nếu bạn biết được sự khác nhau thì sẽ trả lời được cái câu của bạn.

0
Trả lời2 tuần trước

https://www.duolingo.com/Vonta90

bạn có thể nhìn thấy khác biệt không? -> ko được

-1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/ukeru944

Bạn có thấy điểm khác nhau không --> không được ?

-1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ben908383

Bo su di = ko duoc

-1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/xuanduc.lingo9x

What about the difference ?

-1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhnguyet.21

Bạn có thấy sự khác biệt không,

-1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

Can you see the difference =? do you see the difference? nếu bạn biết được sự khác nhau thì sẽ trả lời được cái câu của bạn.

0
Trả lời2 tuần trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
 • 24
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 3
 • 2
 • 41

Cũng đúng

-1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NcsMnP

Gởi các bạn trong CLB Cùng Học Nhé Tean của mik!

Mik đã hoàn thành xong bài học rồi,vì lỗi nên nó bảo mik mới bắt đầu học Chức Năng Tiếng Anh về đồ ăn,mong mọi người không hiểu lầm mik!

-2
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Can you see the difference, can you see the difference, can you see the difference, can you see the difference, can you see the difference, can you see the difference, can you see the difference, can you see the difference, can you see the difference, can you see the difference, can you see the difference, can you see the difference

-2
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

Can you see the difference?

-3
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 877

!!!!???

0
Trả lời2 năm trước