"Canyouseethedifference?"

Dịch:Bạn có thể thấy sự khác biệt không?

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/CuongHV5

Quá chán với sự cứng nhắc của phần dịch :(

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

Can you see the difference =? do you see the difference? nếu bạn biết được sự khác nhau thì sẽ trả lời được cái câu của bạn.

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.