Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Can you see the difference?"

Dịch:Bạn có thể thấy sự khác biệt không?

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/CuongHV5

Quá chán với sự cứng nhắc của phần dịch :(

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

Can you see the difference =? do you see the difference? nếu bạn biết được sự khác nhau thì sẽ trả lời được cái câu của bạn.

1 tháng trước